Zakończenie realizacji projektu z udziałem dotacji Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Miło nam poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu
informatyzacji naszej firmy, której celem było usprawnienie współpracy biznesowej w
oparciu o nowoczesne rozwiązania ICT. Projekt pod nazwą
„System B2B automatyzujący współpracę w zakresie serwisu odzieży”
zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z nowoczesnego narzędzia
w postaci aplikacji (dostęp w zakładce SERWIS ODZIEŻY) za pośrednictwem której
możecie Państwo m.in.:
– zlecać nam oczekiwany zakres usług w zakresie serwisu odzieży,
– śledzić stan realizacji zleconych usług serwisu odzieży,
– wprowadzać aktualizacje/zmiany w zakresie dotyczącym zleconych usług serwisu
odzieży,
– otrzymywać dokumenty rozliczeniowe w postaci e-faktur,
– generować i otrzymywać indywidualnie konfigurowane raporty,
Państwa aktywność w systemie jest dla nas niezwykle cenna z punktu
widzenia optymalizacji funkcjonalności systemu na jego początkowym etapie
użytkowania a w przyszłości także jego dalszego rozwoju.
Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi w zakresie sposobu działania
systemu. Pozostajemy w przekonaniu, że udostępnione rozwiązanie przyczyni się do
wzmocnienia i ułatwienia naszej współpracy biznesowej.
Miło nam jest zmieniać się dla Was !!!