Produkcja odzieży roboczej

Odzież ochronna

Specjalna odzież ochronna CTT występuje w wielu odmianach, w zależności od stawianych jej funkcji bezpieczeństwa. I tak mamy na przykład odzież wykonaną z tkanin trudnopalnych TDP, przeznaczoną osób narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem lub wysoką temperaturą, mamy tu także odzież antystatyczną ANS, chroniącą ludzi przed ładunkiem elektrostatycznym i potencjalnym, niekontrolowanym zapłonem lub wybuchem, a także odzież antystatyczną ESD, chroniącą urządzenia elektroniczne przed mikro-wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dostępne rodzaje odzieży: